Microsoft phát hành công cụ để cập nhật Defender bên trong hình ảnh cài đặt Windows

Microsoft phát hành công cụ để cập nhật Defender bên trong hình ảnh cài đặt Windows

06-10-2020 Lượt xem: 1,029

Công cụ mới của Microsoft hỗ trợ hình ảnh cài đặt cho Windows 10 (phiên bản Enterprise, Pro và Home), Windows Server 2019 và Windows Server 2016.

Vừa qua, Microsoft đã phát hành một công cụ mới cho phép quản trị viên hệ thống cập nhật gói bảo mật Defender bên trong hình ảnh cài đặt Windows (hỗ trợ WIM hoặc VHD).

Công cụ mới này được tạo ra cho môi trường doanh nghiệp nơi các máy trạm và máy chủ được bảo dưỡng hoặc cài đặt hàng loạt bằng cách sử dụng hình ảnh cài đặt.

Một số hình ảnh này được sử dụng lại trong nhiều tháng và gói Microsoft Defender (phần mềm chống virus mặc định) được tìm thấy bên trong thường sẽ được cài đặt bằng cơ sở dữ liệu phát hiện lỗi thời.

Các hệ điều hành Windows mới được cài đặt cuối cùng sẽ cập nhật gói Defender nhưng Microsoft nói rằng điều này tạo ra một lỗ hổng bảo vệ, trong đó các hệ thống có thể dễ dàng bị tấn công và lây nhiễm.

Công cụ mới của Microsoft nhằm cho phép các quản trị viên hệ thống cập nhật hình ảnh cài đặt WIM hoặc VHD của họ để chứa thành phần Defender mới nhất trước khi triển khai nó trên nhóm thiết bị của họ.

Công cụ mới được cung cấp cho cả kiến trúc 32 bit và 64 bit cũng như hỗ trợ hình ảnh cài đặt cho Windows 10 (phiên bản Enterprise, Pro và Home), Windows Server 2019 và Windows Server 2016.

Microsoft cho biết: “Các liên kết này trỏ đến tệp zip Defender -update-kit- [x86 | x64] .zip. Giải nén tệp .zip để nhận gói cập nhật Defender (Defender -dism- [x86 | x64] .cab) và một công cụ vá cập nhật (Defenderupdatewinimage.ps1) hỗ trợ hoạt động cập nhật cho các hình ảnh cài đặt hệ điều hành”.

Tập lệnh này cần được chạy với đặc quyền của quản trị viên từ môi trường hệ điều hành Windows 10 64 bit trở lên với PowerShell 5.1 hoặc các phiên bản mới hơn. Các modules yêu cầu của Powershell bao gồm Microsoft.Powershell.Security và DISM.

Bạn có thể bắt đầu thực hiện cài đặt bản cập nhật này bằng cách:

PS C: \> DefenderUpdateWinImage.ps1  - WorkingDirectory - Action AddUpdate  -  ImagePath   -Package 

Hoặc xóa/khôi phục bản cập nhật theo nhu cầu sử dụng:

PS C: \> DefenderUpdateWinImage.ps1  - WorkingDirectory - Action RemoveUpdate  -  ImagePath  

Bạn cũng có thể liệt kê chi tiết về bản cập nhật đã cài đặt bằng cách:

PS C: \> DefenderUpdateWinImage.ps1  - WorkingDirectory - Action ShowUpdate  -  ImagePath 

 

 

Bài viết liên quan


0913.111111

Chỉ đường

Chat FB

Chat Zalo

0913.111111