Microsoft triển khai dịch vụ quản trị dữ liệu Azure

Microsoft triển khai dịch vụ quản trị dữ liệu Azure

07-12-2020 Lượt xem: 1,120

Microsoft đã giới thiệu bản xem trước của dịch vụ quản trị dữ liệu dựa trên đám mây có tên Azure Purview để hỗ trợ các tổ chức hiểu và quản lý dữ liệu của họ.

Được cung cấp miễn phí cho đến ngày 1/1/2021, Azure Purview tự động hóa việc khám phá và lập danh mục dữ liệu tại chỗ, trên đám mây và trong các ứng dụng SaaS. thông tin cần thiết để quản lý dữ liệu và đánh giá rủi ro tuân thủ được thu thập.

Azure Purview có nhiều khả năng cho phép người dùng hiểu và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn

Microsoft cho biết dịch vụ này sẽ cho phép tạo ra một bản đồ tổng thể, cập nhật toàn bộ dữ liệu của công ty. Hóa đơn là thế hệ tiếp theo của danh mục dữ liệu, Azure Purview có mục đích giảm chi phí trên bề mặt, bao gồm giảm nỗ lực khám phá và phân loại dữ liệu trong khi loại bỏ chi phí ẩn và rõ ràng để duy trì các hệ thống “cây nhà lá vườn” và các giải pháp dựa trên Excel.

Purview bao gồm các khả năng:

  • Khám phá dữ liệu tự động

  • Phân loại dữ liệu nhạy cảm với dữ liệu được gắn nhãn trên SQL Server, Azure, Microsoft 365 và Power BI

  • Dòng dữ liệu end-to-end

  • Tìm kiếm dữ liệu có giá trị, đáng tin cậy của người dùng dữ liệu

  • Tích hợp hệ thống dữ liệu bằng API Apache Atlas

  • Tìm kiếm ngữ nghĩa và khám phá dữ liệu bằng cách sử dụng các thuật ngữ kinh doanh hoặc kỹ thuật

  • Tạo bản đồ dữ liệu trên các nguồn kết hợp, có cung cấp quản lý siêu dữ liệu

  • Trích xuất siêu dữ liệu, dòng dõi và phân loại từ các kho dữ liệu hiện có

  • Bộ phân loại dữ liệu dựa trên AI giúp xác định dữ liệu bị lộ và dữ liệu không tuân thủ bằng cách tìm kiếm thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu nhạy cảm.

Khả năng phát hiện, phân loại và lập bản đồ dữ liệu của Azure Purview sẽ khả dụng cho dữ liệu do các nhà cung cấp lưu trữ khác quản lý vào tháng 2/2021. Azure Purview được công bố đồng thời với tính khả dụng chung của Azure Synaptics Analytics, một dịch vụ phân tích tận dụng tích hợp dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan


0913.111111

Chỉ đường

Chat FB

Chat Zalo

0913.111111